ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
196
เดือนที่แล้ว
1,385
ปีนี้
6,868
ปีที่แล้ว
12,258
ทั้งหมด
32,027
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49
E-Service
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององการบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย 
-:- ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ ลดและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินที่เช็คหมดอายุภายใน 30 วัน  
-:- ประชาสัมพันธ์ พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ 
-:- ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย พ.ศ. 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง รับสมัครเด็กปฐมวัยวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงวัย พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมอำเภอขุนยวม
กิจกรรมรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ประจำปี 2566
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย พ.ศ. 2566
กิจกรรม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ประจำปี พ.ศ.2566


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  
-:- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังเก็บน้ำ PE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) ครั้งที่ 2 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย 
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอยเกร์โกล บ้านห้วยมะบวบ หมู่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสามแยกเข้า หมู่บ้านแม่โกปี่ หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านแม่โกปี่ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเข้าบ้านพิพัฒน์ บ้านแม่แจ๊ะ หมู่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางหว่าโนไปขุนยวม หมู่ที่ 3 จุดที่ 2 ถนนเส้นทางบ้านหว่าโน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยวมน้อย ไปบ้านขุนยวม หมู่ที่ 2 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นท่างหว่าโนไปขุนยวม หมู่ที่ 3 จุดที่ 1 ถนนเส้นทางบ้านหว่าโน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยวมน้อย ไปขุนยวม หมู่ที่ 2 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)ดอยหมื่อก่าโด่
ดอยผา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    กรมบัญชีกลาง   รัฐบาลไทย