ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
368
เดือนที่แล้ว
661
ปีนี้
4,199
ปีที่แล้ว
7,988
ทั้งหมด
17,100
ไอพี ของคุณ
3.238.104.143
1
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสาธาณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
05 กรกฎาคม 2565

รดน้ำดำหัวนายอำเภอ หัวหน้าท้องถิ่น และปลัดอาวุโสอำเภอขุนยวม ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ในวันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายวิจารณ์  ณรงค์รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย พร้อมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ได้รดน้ำดำหัวนายอำเภอ หัวหน้าท้องถิ่น และปลัดอาวุโสอำเภอขุนยวม เนื่องในวันปีใหม่ไทย (เทศกาลสงกรานต์)

 

20 เมษายน 2565

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

วันที่ 11 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย นำโดย นายวิจารณ์  ณรงค์รุ่งเรือง องค์การบริหารส่วนตำบล          แม่ยวมน้อย พร้อมพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมกันแสดงออกสัญลักษณ์ในกิจกรรม "เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ประจำปี 2565 เพื่อร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยลดความเสี่ยงในการทุจริต สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

21 มีนาคม 2565

เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลแม่ยวมน้อยฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการป่วยและเสียชีวิต รวมถึงหยุดการแพร่ระบาดของโรค เพื่อตัวเราและเพื่อคนที่เรารัก

01 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ห้ามเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ห้ามเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด แตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2565 ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง เนื่องด้วยช่วงฤดูแล้ง ระหว่างกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปี จังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องเผชิญกับปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองที่มีความรุนแรง โดยสาเหตุมาจากการเผาในที่โล่ง ทั้งการเผาเพื่อเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ รวมถึงการกำจัดวัชพืช รวมถึงการกำจัดวัชพืช ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนสภาวะทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ตามมาตรการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

18 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยขอประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ยวมน้อยที่เลี้ยงสุนัขและแมว สามารถขึ้นทะเบียนได้แล้ววันนี้ เพื่อรอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว

11 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ได้ประกาศเรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562ให้เป็นไปตามมาตรา 26-28 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดให้องค์กรส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จแล้ว ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยติดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ภายในเดื่อน พฤษภาคม ของทุกปี

 
16 ธันวาคม 2564

 การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.แม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย จะจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่อาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 - 16.30 น. จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้ง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

07 ตุลาคม 2564

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายฝายกั้นน้ำ หมู่ 3 บ้านห้วปอน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

วันอังคารที่ 8 เดือนมิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายฝายกั้นน้ำ ณ หมู่ 3 บ้านหว่าโน

10 มิถุนายน 2564

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.แม่ยวมน้อย ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
02 พฤษภาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

กองคล้งงานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ได้จัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ประจำปี 2564 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือน 2564 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

28 มกราคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ได้ประกาศเรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564ให้เป็นไปตามมาตรา 26-28 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดให้องค์กรส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จแล้ว ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยติดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ภายในเดื่อน พฤษภาคม ของทุกปี

23 พฤศจิกายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

กองคลังงานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ได้จัดทำ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ประจำปี 2563 หมู่1-หมู่8 ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือน สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

15 มิถุนายน 2563

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/kwos00

01 มิถุนายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ได้ประกาศเรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562ให้เป็นไปตามมาตรา 26-28 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดให้องค์กรส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จแล้ว ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยติดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ภายในเดื่อน พฤษภาคม ของทุกปี

29 พฤษภาคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (19 รายการ)