ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
368
เดือนที่แล้ว
661
ปีนี้
4,199
ปีที่แล้ว
7,988
ทั้งหมด
17,100
ไอพี ของคุณ
3.238.104.143

ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวสุภัตรา วนาวิไลกุล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เบอร์โทร 097-9528595


นายสุรชัย กรนำโชค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์โทร 086-4334197


นางสาวสุขแสงจันทร์ ประชาเรือนรัศมี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร 064-2101252


นางหัสยา ชีวโภคากุล
พนักงานจ้างทั่วไป ปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
เบอร์โทร 064-3407216


นางสาวสุภาพร มณีฉายดวงจิต
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
เบอร์โทร 088-9507492


นางสาวอรุณพร กรองบริสุทธิ์
จ้างเหมาบริการ (พัสดุ)
เบอร์โทร 097-0847259