ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
368
เดือนที่แล้ว
661
ปีนี้
4,199
ปีที่แล้ว
7,988
ทั้งหมด
17,100
ไอพี ของคุณ
3.238.104.143
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายจรูญ กระแสเงินดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร 088-5933405


ว่าง
นักพัฒนาชุมชน


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายบุญช่วย ใจจอมกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร 088-7637969


นางสาวสุดา ก้อนตั้งตรงจิต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 064-4139638


นางสาวมยุรา กระแสเงินดี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
เบอร์โทร 086-4077095


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางวารี สดาทู
พนักงานจ้างทั่วไปด้านพัฒนา
เบอร์โทร 063-9961346


นายอาทิตย์ พันธ์งามตา
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร 086-4765035


นายเกษม เส่อเกเก
พนักงานจ้างทั่วไป ปฎิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 088-5933474


นางสาวสุภารัตน์ ก้อนตั้งตรงจิต
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 093-3435529


นางปรีดา กอบทรัพยากร
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 082-9036001


นายชัชวาล กระแสเงินดี
จ้างเหมาบริการ(คนสวน)
เบอร์โทร 093-0518382


นายสรศักดิ์ กรองบริสุทธิ์
จ้างเหมาบริการ(คนสวน)
เบอร์โทร 096-9515175


นางสาวสุธินี ศรีสู่ใจ
จ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก หมู่8)
เบอร์โทร 088-2617167


นางวชิรา หาดสีทอง ผู้ดูแลเด็ก
จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก หมู่5
เบอร์โทร 093-8823419


นายวุฒิพงษ์ ใจชนะมาร
พนักงานจ้างทั่วไป ปฎิบัติงานด้านยาม
เบอร์โทร 096-5278379


นางสาวสุมาลี ก้อนทวีกำเหนิด
จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์แผนและนโยบาย)
เบอร์โทร 090-3238784


นางสาวกรรณิการ์ หิริรัตน์วิโรจน์
จ้างเหมาบริการ (ธุรการ)เบอร์โทร 097-9479727


นางสาวเมธานี กรนำโชค
จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยงานเกษตร)
เบอร์โทร 064-8901814


นางสาวนฤมล นภาเวชกุล
จ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน)
เบอร์โทร 063-9960819


นางสาวพัชรา วงค์พรพระ
จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานด้าน พม.)
เบอร์โทร 092-6659849


นางสาวอรสา เกียรติฤดี
จ้างเหมาบริการ (คนถ่ายเอกสาร)
เบอร์โทร 084-1849540


นางสาวศิริลักษณ์ กรองบริสุทธิ์
จ้างเหมาบริการ (ประชาสัมพันธ์)
เบอร์โทร 080-8547927