ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
318
เดือนที่แล้ว
469
ปีนี้
318
ปีที่แล้ว
4,768
ทั้งหมด
5,231
ไอพี ของคุณ
3.238.70.175

หัวหน้าสำนักปลัด


นายจรูญ กระแสเงินดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวสุภาพร สอนบาลี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายก้องตระกูล โกมลโรจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวณฐอร คำวงค์
นักวิชาการศึกษา


นายอาทิตย์ พันธ์งามตา
พนักงานขับรถ


นางวารี สดาทู
พนักงานจ้างทั่วไปด้านพัฒนา


นายจิรายุ กระแสเงินดี
พนักงานจ้างทั่วไปด้านพัฒนา


นายเกษม เส่อเกเก
พนักงานจ้างทั่วไป ปฎิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน


นางสาวสุภารัตน์ ก้อนตั้งตรงจิต
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมยุรา กระแสเงินดี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


นางปรีดา กอบทรัพยากร
ผู้ดูแลเด็ก


นายชุมพล เวชกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายชัชวาล กระแสเงินดี
จ้างเหมาบริการ(คนสวน)


นางยุภาวดี คำแสน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายสรศักดิ์ กรองบริสุทธิ์
จ้างเหมาบริการ(คนสวน)


นางสาวสุธินี ศรีสู่ใจ
จ้างเหมาบริการ(ผู้ดูแลเด็ก)


นางจันทร์จิรา ซื่อสัตย์วัฒนา
จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก หมู่7


นางวชิรา หาดสีทอง ผู้ดูแลเด็ก
จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก หมู่5


นายชาตรี ภักตร์ศิริศิลป์
จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก หมู่4


นางสาวจันทร์วนา วนาคีรีพันธ์
จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก หมู่3


นายวุฒิพงษ์ ใจชนะมาร
พนักงานจ้างทั่วไป ปฎิบัติงานด้านยาม


นางสาวธัญลักษณ์ หวังที่อยู่
จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก