ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
318
เดือนที่แล้ว
469
ปีนี้
318
ปีที่แล้ว
4,768
ทั้งหมด
5,231
ไอพี ของคุณ
3.238.70.175
ลำดับรายการวันที่
1สรุปโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2562 บ้านแม่แจ๊ะ หมู่ที่ 5 ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน13 พ.ค. 2563
2สรุปโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2562 บ้านห้วยมะบวบ หมู่ที่ 7 ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน13 พ.ค. 2563
3สรุปโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2562 บ้านหว่าโน หมู่ที่ 3 ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน13 พ.ค. 2563
4สรุปโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2562 บ้านแม่โกปี่ หมู่ที่ 2 ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน13 พ.ค. 2563
5สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขบ้านหัวแม่ลาก๊ะ ประจำปี 2562 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีบ้านหัวแม่ลาก๊ะ13 พ.ค. 2563
6สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านแม่หาดประจำปี 2562 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านแม่หาด13 พ.ค. 2563
7สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหัวปอนประจำปี 2562 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านหัวปอน13 พ.ค. 2563
8สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านแม่ออ ประจำปี 2562 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านแม่ออ13 พ.ค. 2563
9สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธรณสุขบ้านหัวแม่ลาก๊ะ ประจำปี 2562 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านหัวแม่ลาก๊ะ13 พ.ค. 2563
10สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหัวปอนประจำปี 2562 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านหัวปอน ปี 256213 พ.ค. 2563
11สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหัวแม่ลาก๊ะ ประจำปี 2562 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านหัวแม่ลาก๊ะ ปี 256213 พ.ค. 2563
12สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขบ้านแม่ออ ประจำปี 2562 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านแม่ออ ปี 256213 พ.ค. 2563
13สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขบ้านหัวปอน ประจำปี 2562 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีบ้านหัวปอน13 พ.ค. 2563
14สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขบ้านแม่หาด ประจำปี 2562 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านแม่หาด ปี 256213 พ.ค. 2563
15สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านแม่ออ ประจำปี 2562 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีบ้านแม่ออ13 พ.ค. 2563
16สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านแม่หาด ประจำปี 25628 พ.ค. 2563
17รายงานความก้าวหน้าโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 256220 เม.ย. 2563
18รายงานความก้าวหน้าโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 256120 เม.ย. 2563
19รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย20 เม.ย. 2563
20รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน13 เม.ย. 2563

12  >> >|