ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
310
เดือนที่แล้ว
469
ปีนี้
310
ปีที่แล้ว
4,768
ทั้งหมด
5,223
ไอพี ของคุณ
3.232.96.22
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 256423 พ.ย. 2563
2ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย 13 ก.ค. 2563
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ประจำงบประมาณ 25631 ก.ค. 2563
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ประจำงบประมาณ 25621 ก.ค. 2563
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง มาตการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ30 มิ.ย. 2563
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ30 มิ.ย. 2563
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ30 มิ.ย. 2563
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม30 มิ.ย. 2563
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง30 มิ.ย. 2563
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน30 มิ.ย. 2563
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)15 มิ.ย. 2563
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.256329 พ.ค. 2563
13ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)26 พ.ค. 2563
14ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.แม่ยวมน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 พ.ค. 2563
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย15 เม.ย. 2563
16คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น2 เม.ย. 2563
17คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 12 เม.ย. 2563
18คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 12 เม.ย. 2563
19คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 12 เม.ย. 2563
20คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622 เม.ย. 2563

12  >> >|