ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
318
เดือนที่แล้ว
469
ปีนี้
318
ปีที่แล้ว
4,768
ทั้งหมด
5,231
ไอพี ของคุณ
3.238.70.175


โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563

       ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย  อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทำให้สามารถลดจำนวนผู้ถูกสุนัขกัด และลดสุนัขบ้าในพื้นที่ได้ โดยดูจากข้อมูลการเฝ้าระวังของสถานพยาบาลที่ให้บริการในพื้นที่ แต่โรคพิษสุนัขบ้าก็เป็น ปัญหาสำคัญระดับประเทศ เพราะยังมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคนี้อยู่ 

       องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย  อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยร่วมกับสถานีอนามัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ยวมน้อย เพื่อให้ประชาชนในตำบลแม่ยวมน้อย มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ นำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีน ให้ครบทุกครัวเรือนที่มีสัตว์เลี้ยง เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ลดอาการดุร้าย และลดจำนวนสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยง ของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในตำบลแม่ยวมน้อย ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ตั้งแต่ วันที่ 29 เม.ย. 2563 ถึง 13 พ.ค. 2563


 
15 พฤษภาคม 2563