ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
368
เดือนที่แล้ว
661
ปีนี้
4,199
ปีที่แล้ว
7,988
ทั้งหมด
17,100
ไอพี ของคุณ
3.238.104.143
1
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

     ในวันพุธที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2565 เวลา 08:30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้มีการจัดประชุมเพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อำเภอขุนยวม โดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ และหน่วยงานอื่นในท้องถิ่นอำเภอขุนยวมทุกแห่ง หน่วยงานละ 2 ท่าน

     ในส่วนของภาคบ่าย เวลา 13:00 - 16:30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ/คณะอนุกรรมการ LCT ประจำตำบลแม่ยวมน้อย เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน

06 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมรงณรงค์ต่อต้านยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ในเวลา 09:00 น. วันที่่ 27 เดือนมิถุนายน 2565 นำโดยนายวิจารณ์  ณรงค์รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน รวมถึงนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านหัวปอน ร่วมกันเดินรงณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด เป็นการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน รวมถึงมีการขอความร่วมมือผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ตามเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้านเกี่ยวกับยาเสพติด

27 มิถุนายน 2565

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

นำโดยนายจรูญ  กระแสเงินดี นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนวตำบลแม่ยวมน้อย ลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ยวมน้อยเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศาสตราจารณ์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) ซึ่งดำเนินการฉีดวัคซีนตามวันทีและหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 

- บ้านหัวปอน หมู่ที่ 1

- บ้านแม่ออ หมู่ที่ 2

- บ้านแม่หาด หมู่ที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

- บ้านหว่าโน และหย่อมบ้านห้วยตองจิ๋ง หมู่ที่ 3

- บ้านแม่แจ๊ะ และหย่อมบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 5

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 

- บ้านแม่โกปี่ หมู่ที่ 2

- บ้านห้วยมะบวบ หมู่ที่ 6

- บ้านหัวแม่ลาก๊ะเหนือ และบ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้ หมู่ที่ 8

 

22 มิถุนายน 2565

รณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ร่วมกับ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ตำบลแม่ยวมน้อย พร้อมกับ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย รณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่ชาติ 

24 พฤษภาคม 2565

พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลแม่ยวมน้อยเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน 3 หมู่บ้าน

1. บ้านหัวปอน หมู่ที่ 1 

2. บ้านแม่ออ หมู่ที่ 4

3. บ้านแม่หาด หมู่ที่ 6

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน 2 หมู่บ้าน

1. บ้านหว่าโน หมู่ที่ 3 และ หย่อมบ้านห้วยจิ๋ง

2. บ้านแม่แจ๊ะ หมู่ที่ 5 และ หย่อมบ้านห้วยโป่ง

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน 3 หมู่บ้าน

1. บ้านแม่โกปี่ หมู่ที่ 2

2. บ้านห้วยมะบวบ หมู่ที่ 7

3. บ้านหัวแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 8

18 พฤษภาคม 2565

อบต.แม่ยวมน้อย ออกพื้นที่พ่นหมอกควัน ตำบลแม่ยวมน้อยก่อนเปิดภาคเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ร่วมกับ พนักงานส่วนตำบลพร้อมลูกจ้าง ออกพื้นที่พ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่ยวมน้อย 8 หมู่บ้าน ก่อนเปิดภาคเรียน

17 พฤษภาคม 2565

อบต.แม่ยวมน้อยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย พร้อมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด องค์การบริหารส่วนแม่ยวมน้อยและร่วมลงนามถวายพระพร

09 พฤษภาคม 2565

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

วันที่ 11 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย นำโดย นายวิจารณ์  ณรงค์รุ่งเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย พร้อมพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมกันแสดงออกสัญลักษณ์ในกิจกรรม "เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ประจำปี 2565 เพื่อร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยลดความเสี่ยงในการทุจริต สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

27 เมษายน 2565

การตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยมีการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการประชาชน สามแยกบ้านหัวปอน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565

 

11 เมษายน 2565

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลแม่ยวมน้อย ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

วันที่ 30 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย จัดกิจกรรม "โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลแม่ยวมน้อย ประจำปี 2565

31 มีนาคม 2565

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอบต.แม่ยวมน้อย

24 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการจัดเวทีประชาคมระดับดับหมู่บ้าน (พ.ศ.2566 -พ.ศ.2570),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

เมื่อวันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย มีการจัดโครงการเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -พ.ศ.2570) ร่วมกันกับภาคประชาชน ซึ่งมาจากตัวแทนของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 และร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

06 มกราคม 2565

การบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ( 7 วันอันตราย),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

การบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ( 7 วันอันตราย)  ณ จุดบริการประชาชน สามแยกบ้านหัวปอน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564

04 มกราคม 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยครั้งแรก ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยครั้งแรก เรื่องการเลือกและแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

30 ธันวาคม 2564

ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2564  เพื่อร่วมกันวางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

05 พฤษภาคม 2564

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (26 รายการ)