ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
1,328
เดือนที่แล้ว
1,546
ปีนี้
12,169
ปีที่แล้ว
12,258
ทั้งหมด
37,328
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
3
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจักรกฤษ สวนดอก รอง.ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวกัณิกา สายประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ได้มาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ กกต.อบต.แม่ยวมน้อย ผอ.กกต.อบต.แม่ยวมน้อย และเจ้าหน้าที่อบต.แม่ยวมน้อย เกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในการเลือกเลือกตั้งนายก อบต.แม่ยวมน้อย (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

27 กันยายน 2565

รับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

รับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย) ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565  ถึงวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

26 กันยายน 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยพร้อมเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามสำรวจ ประเมินความเสียหายจากอุทกภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ในวันที่ 14 กันยายน 2565 นายวิจารณ์  ณรงค์รุ่งเรือง นายก อบต.แม่ยวมน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามสำรวจ ประเมินความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น สืบเนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนองเข้าพื้นที่บริเวณบ้านหัวแม่ลาก๊ะ ช่วงระหว่างคืนวันที่ 13 ถึง เช้าวันที่ 14 กันยายน 2565 เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และน้ำกัดเซาะตลิ่ง ส่งผลกระทบถนนตัดขาดจากน้ำกัดเซาะ ดินสไลด์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และน้ำได้หลากเข้าพื้นที่ทำการเกษตร ทำให้พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย อีกทั้งน้ำไ้ด้พัดพาปศุสัตว์ของเกษตรกรสูญหายไปกับน้ำ

14 กันยายน 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย (ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
09 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์การยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Coronaviruses Disease 2019) พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
17 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
01 สิงหาคม 2565

พัฒนาทักษะอาชีพข้าวแต๋นน้ำอ้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ได้มีโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพข้าวแต๋นน้ำอ้อยเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนตำบลแม่ยวมน้อย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

27 กรกฎาคม 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาดินสไลด์,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

นายวิจารณ์  ณรงค์รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาดินสไลด์ เนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนองเข้าในพื้นที่ ช่วงระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้รถสัญจรไป - มาได้ตามปกติ

11 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสาธาณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
05 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
17 พฤษภาคม 2565

รดน้ำดำหัวนายอำเภอ หัวหน้าท้องถิ่น และปลัดอาวุโสอำเภอขุนยวม ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ในวันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายวิจารณ์  ณรงค์รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย พร้อมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ได้รดน้ำดำหัวนายอำเภอ หัวหน้าท้องถิ่น และปลัดอาวุโสอำเภอขุนยวม เนื่องในวันปีใหม่ไทย (เทศกาลสงกรานต์)

 

20 เมษายน 2565

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

วันที่ 11 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย นำโดย นายวิจารณ์  ณรงค์รุ่งเรือง องค์การบริหารส่วนตำบล          แม่ยวมน้อย พร้อมพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมกันแสดงออกสัญลักษณ์ในกิจกรรม "เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ประจำปี 2565 เพื่อร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยลดความเสี่ยงในการทุจริต สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

21 มีนาคม 2565

เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลแม่ยวมน้อยฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการป่วยและเสียชีวิต รวมถึงหยุดการแพร่ระบาดของโรค เพื่อตัวเราและเพื่อคนที่เรารัก

01 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ห้ามเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ห้ามเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด แตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2565 ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง เนื่องด้วยช่วงฤดูแล้ง ระหว่างกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปี จังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องเผชิญกับปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองที่มีความรุนแรง โดยสาเหตุมาจากการเผาในที่โล่ง ทั้งการเผาเพื่อเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ รวมถึงการกำจัดวัชพืช รวมถึงการกำจัดวัชพืช ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนสภาวะทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ตามมาตรการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

18 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยขอประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ยวมน้อยที่เลี้ยงสุนัขและแมว สามารถขึ้นทะเบียนได้แล้ววันนี้ เพื่อรอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว

11 กุมภาพันธ์ 2565

|< << 1 23 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 4  (60 รายการ)