ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
196
เดือนที่แล้ว
1,385
ปีนี้
6,868
ปีที่แล้ว
12,258
ทั้งหมด
32,027
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49
2
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
20 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์จากองศ์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก(ฉบับที่13)พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามที่อำเภอขุนยวมขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยเรื่องการขับขี่หรือการใช้รถใช้ถนนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก

15 ธันวาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

28 พฤศจิกายน 2565

นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์  นายอำเภอขุนยวม ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมดูแลความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งนายกฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม,นายอโณทัย สมหวัง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย และสิบเอกทรงสวัสดิ์ สุขประเสริฐ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม ดูแลตรวจสอบความสงบเรียบร้อยและการปฎิบัติหน้าที่่ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1-8 ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

05 พฤศจิกายน 2565

ผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย (อย่างไม่เป็นทางการ),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

หมายเลข 1 นายสันติ แสงอ่อนสกุล ได้ 720 คะแนน

หมายเลข 2 นายอภิชาติ กงล้อเงิน  ได้ 667 คะแนน

จำนวนผู้มัสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1902 คน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 1441 คน

บัตรดี 1387 บัตร

บัตรเสีย 43 บัตร

บัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 11 บัตร

05 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ตามที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.00น.- 17.00 น.

25 ตุลาคม 2565

กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจักรกฤษ สวนดอก รอง.ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวกัณิกา สายประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ได้มาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ กกต.อบต.แม่ยวมน้อย ผอ.กกต.อบต.แม่ยวมน้อย และเจ้าหน้าที่อบต.แม่ยวมน้อย เกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในการเลือกเลือกตั้งนายก อบต.แม่ยวมน้อย (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

27 กันยายน 2565

รับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

รับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย) ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565  ถึงวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

26 กันยายน 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยพร้อมเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามสำรวจ ประเมินความเสียหายจากอุทกภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ในวันที่ 14 กันยายน 2565 นายวิจารณ์  ณรงค์รุ่งเรือง นายก อบต.แม่ยวมน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามสำรวจ ประเมินความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น สืบเนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนองเข้าพื้นที่บริเวณบ้านหัวแม่ลาก๊ะ ช่วงระหว่างคืนวันที่ 13 ถึง เช้าวันที่ 14 กันยายน 2565 เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และน้ำกัดเซาะตลิ่ง ส่งผลกระทบถนนตัดขาดจากน้ำกัดเซาะ ดินสไลด์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และน้ำได้หลากเข้าพื้นที่ทำการเกษตร ทำให้พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย อีกทั้งน้ำไ้ด้พัดพาปศุสัตว์ของเกษตรกรสูญหายไปกับน้ำ

14 กันยายน 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย (ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
09 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์การยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Coronaviruses Disease 2019) พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
17 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
01 สิงหาคม 2565

พัฒนาทักษะอาชีพข้าวแต๋นน้ำอ้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ได้มีโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพข้าวแต๋นน้ำอ้อยเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนตำบลแม่ยวมน้อย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

27 กรกฎาคม 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาดินสไลด์,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

นายวิจารณ์  ณรงค์รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาดินสไลด์ เนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนองเข้าในพื้นที่ ช่วงระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้รถสัญจรไป - มาได้ตามปกติ

11 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสาธาณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
05 กรกฎาคม 2565

|< << 12 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 4  (51 รายการ)