ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
1,328
เดือนที่แล้ว
1,546
ปีนี้
12,169
ปีที่แล้ว
12,258
ทั้งหมด
37,328
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
1
ประชาสัมพันธ์ วิธีจัดการขยะอันตราย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
26 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ หลักฐานในการแสดงตนเพื่อของใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
11 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

เนื่่องจากสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 -10 กรกฎาคม 2566 พบผู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษร่วกันทั้งหมด 27 เหตุการณ์ พบผู้ป่วย จำนวน 102 ราย และผู้เสียชวิตจำนวน 13 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเสียชีวิตร้อยละ 12.75

11 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
04 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ปี2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
25 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมธ์การให้บริการด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

สาธารณสุขได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2566 ประเภทคลิปวีดีโอ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. กระบวนการคัดกรอง
https://www.youtube.com/watch?v=9OOKsqbV2qg

2. การสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว

https://www.youtube.com/watch?v=im2nAsjoXMk

 

3. แรงบันดาลใจในการเลิกยาเสพติด

https://www.youtube.com/watch?v=Uq_xXDKJUVY

 

เพื่อเป็นสื่อให้แก่ผู้ป่วยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดทุกภาคส่วน ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงสามารถนำไปเป็นสื่อในการบำบัดรักษายาเสพติด

 

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ฯ ผ่าน google from
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4CTBI4UtjOTBj4xK6_EtCanx2hz_L8TN1WvxLBbGW7C_6JA/viewform?pli=1

 

28 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

    มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ภายใต้กรอบแนวคิด "รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด" เพื่อประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน และประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

ท่านใดที่สนใจสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์นี้ หรือคิวอาร์โค้ดในภาพสุดท้าย

https://www.oncb.go.th/Home/Pages/DrugEducational/main.aspx

26 มิถุนายน 2566

ประกาศผลกการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
14 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)เพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
08 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
29 พฤษภาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององการบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
09 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
20 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

เนื่องด้วยวันที่ 14 พ.ค. 2566 กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยจึงได้นำเอกสารชุดความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ศึกษาความรู้เพื่อช่วยในการเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองได้มากขึ้น

19 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์ ลดและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่ไกล้เข้ามา ประชาชนที่ทำงานต่างจังหวัดหรือที่อื่นได้มีเวลาหยุดพักเพื่อกลับไปเยี่ยมบ้านและครอบครัว ซึ่งการเดินทางใช้ถนนสัญจรอาจมีรถมาก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยจึงได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติเพื่อลดและการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ดังต่อไปนี้

12 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินที่เช็คหมดอายุภายใน 30 วัน ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
30 มีนาคม 2566

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (60 รายการ)