ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
1,145
เดือนที่แล้ว
1,331
ปีนี้
3,846
ปีที่แล้ว
12,258
ทั้งหมด
29,005
ไอพี ของคุณ
34.239.152.207
1
ประชาสัมพันธ์ พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
24 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

เนื่องด้วย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอขุนยวม ได้ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2565-2566 

14 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
08 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง รับสมัครเด็กปฐมวัยวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวปอนและบ้านห้วยมะบวบ จะเปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม  2566 สามารถเข้าเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยเพื่อทำการสมัครในช่องทาง  e-service หรือ สมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไกล้บ้าน

01 มีนาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง กำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี2566 และประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2567,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
23 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเข้าตอบแบบการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)ขององค์การบริหารส่วตำบลแม่ยวมน้อย ประจำปี2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ได้มีส่วนร่วมในการตอบแบบประเมินดังกล่าว เพื่อแสดงความคิดเห็นและคำติชม ผ่านแบบประเมินตามคิวอาร์โค้ดตามที่ให้ไว้นี้

16 กุมภาพันธ์ 2566

ประสัมพันธ์รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
14 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้มีการประชุมสภา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

07 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทำหลุมขยะเปียกลดโลกร้อน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

เนื่องด้วยทางอำเภอได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้จัดทำหลุมขยะเปียกตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยจึงได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงวิธีและขั้นตอนการจัดทำหลุมขยะเปียกลดโลกร้อนตามภาพประกอบดังนี้

31 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์จากองศ์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก(ฉบับที่13)พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามที่อำเภอขุนยวมขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยเรื่องการขับขี่หรือการใช้รถใช้ถนนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก

15 ธันวาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

28 พฤศจิกายน 2565

นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์  นายอำเภอขุนยวม ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมดูแลความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งนายกฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม,นายอโณทัย สมหวัง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย และสิบเอกทรงสวัสดิ์ สุขประเสริฐ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม ดูแลตรวจสอบความสงบเรียบร้อยและการปฎิบัติหน้าที่่ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1-8 ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

05 พฤศจิกายน 2565

ผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย (อย่างไม่เป็นทางการ),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

หมายเลข 1 นายสันติ แสงอ่อนสกุล ได้ 720 คะแนน

หมายเลข 2 นายอภิชาติ กงล้อเงิน  ได้ 667 คะแนน

จำนวนผู้มัสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1902 คน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 1441 คน

บัตรดี 1387 บัตร

บัตรเสีย 43 บัตร

บัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 11 บัตร

05 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ตามที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.00น.- 17.00 น.

25 ตุลาคม 2565

กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจักรกฤษ สวนดอก รอง.ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวกัณิกา สายประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ได้มาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ กกต.อบต.แม่ยวมน้อย ผอ.กกต.อบต.แม่ยวมน้อย และเจ้าหน้าที่อบต.แม่ยวมน้อย เกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในการเลือกเลือกตั้งนายก อบต.แม่ยวมน้อย (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

27 กันยายน 2565

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (40 รายการ)