ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
1,328
เดือนที่แล้ว
1,546
ปีนี้
12,169
ปีที่แล้ว
12,258
ทั้งหมด
37,328
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายจรูญ กระแสเงินดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร 088-5933405


นางสาวสุดา ก้อนตั้งตรงจิต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 064-4139638


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายบุญช่วย ใจจอมกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร 088-7637969


นาย เอกฉัตร พรหมขาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ เบอร์โทร 080-132-3633


นางสาวมยุรา กระแสเงินดี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
เบอร์โทร 086-4077095


ส.อ. มานะศักดิ์ อ่อนสี
พนักงานธุรการปฎิบัติงาน เบอร์โทร 090-9941764


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางวารี สดาทู
พนักงานจ้างทั่วไปด้านพัฒนา
เบอร์โทร 063-9961346


นายอาทิตย์ พันธ์งามตา
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร 086-4765035


นายเกษม เส่อเกเก
พนักงานจ้างทั่วไป ปฎิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 088-5933474


นางสาวสุภารัตน์ ก้อนตั้งตรงจิต
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 093-3435529


นางปรีดา กอบทรัพยากร
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 082-9036001


นางสาวสุธินี ศรีสู่ใจ
จ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก หมู่8)
เบอร์โทร 088-2617167


นางวชิรา หาดสีทอง ผู้ดูแลเด็ก
จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก หมู่5
เบอร์โทร 093-8823419


นายวุฒิพงษ์ ใจชนะมาร
พนักงานจ้างทั่วไป ปฎิบัติงานด้านยาม
เบอร์โทร 096-5278379


นางสาวสุมาลี ก้อนทวีกำเหนิด
จ้างเหมา เจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เบอร์โทร 090-3238784


นางสาว ญาณิศา ก่อเกิดสุจริต
จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ เบอร์โทร 083-5319294


นางสาวเมธานี กรนำโชค
จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยงานเกษตร)
เบอร์โทร 064-8901814


นายสรศักดิ์ กรองบริสุทธิ์
จ้างเหมา ผู้ช่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร 096-9515175


นางสาวนฤมล นภาเวชกุล
จ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน)
เบอร์โทร 063-9960819


นางสาวพัชรา วงค์พรพระ
จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานด้าน พม.)
เบอร์โทร 092-6659849


นางสาวอรสา เกียรติฤดี
จ้างเหมาบริการ (คนถ่ายเอกสาร)
เบอร์โทร 084-1849540


นางสาว บุษบัน รักสัตย์
จ้างเหมา ปฎิบัติงานด้านสาธารณสุข
เบอร์โทร 089-0126385


นางสาว เบญจวรรณ วัลลีภิรมย์
จ้างเหมา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร 086-4467868


นางสาว วรารักษ์ กระแสเงินดี
จ้างเหมา ผู้ช่วยการศึกษา
เบอร์โทร 0641673536


นาย บุญชาย เจนกวีทรัพย์
จ้างเหมา ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร 065-4754407


นาย ภูวดล ต้นสิน
จ้างเหมา ผู้ช่วยพนักงานขับรถ
เบอร์โทร 0646738918
เบอร์โทร


นาย เสรี ก่อเกิดวนา
จ้างเหมา ปฎิบัติงานด้านคนสวน
เบอร์โทร 088-9640428