ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
196
เดือนที่แล้ว
1,385
ปีนี้
6,868
ปีที่แล้ว
12,258
ทั้งหมด
32,027
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49
2
โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดอบายมุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดอบายมุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดอบายมุก เพื่อให้ความรู้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีการตรวจปัสสาวะของผู้บริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่ ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยทุกราย

08 ธันวาคม 2565

กิจกรรมในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ะันวาคม2565 พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยร่วมพัฒนาจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

08 ธันวาคม 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้จัดให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
คณะกรรมการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งให้ นายสันติ แสงอ่อนสกุล ได้รับการเลือกตั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้ขออนุมัติจากนายอำเภอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ 
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติ

07 ธันวาคม 2565

พิธีเปิดงานดอกบัวตองบานดอยแม่อูคอ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
09 พฤศจิกายน 2565

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

10 ตุลาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
05 ตุลาคม 2565

การจัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ     	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
09 กันยายน 2565

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 30 สิหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากอุทกภัยตำบลแม่ยวมน้อย

30 สิงหาคม 2565

ส่งมอบบ้านโครงการทำความดีถวายพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

นำทีมโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย อส.อำเภอขุนยวม และชาวบ้าน ร่วมกันสร้างบ้านตามโครงการทำความดีถวายพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

     1. เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้  ผู้พิการ และผู้โอกาสทางสังคม มีที่อยู่อาศัยที่ถาวร มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย

     2. เพื่อให้เกิดพลังประชารัฐจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น และสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา จำนวน 2 ราย 1. นายพะโยคา  กิจวิบูลศิริ บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 8 บ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้  2. นางสาวพิสมัย  กิจการพันเลิศ  บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 2 บ้านแม่โกปี่ โดยมีนายอำเภอขุนยวมเป็นประธานในพิธีเปิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย และกำนันตำบลแม่ยวมน้อย รวมถึงพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกันส่งมอบบ้านตามโครงการทำความดีถวายพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

08 สิงหาคม 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

05 สิงหาคม 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

01 สิงหาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยร่วมกับประชาคมท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที่ 4

19 กรกฎาคม 2565

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

     ในวันพุธที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2565 เวลา 08:30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้มีการจัดประชุมเพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อำเภอขุนยวม โดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ และหน่วยงานอื่นในท้องถิ่นอำเภอขุนยวมทุกแห่ง หน่วยงานละ 2 ท่าน

     ในส่วนของภาคบ่าย เวลา 13:00 - 16:30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ/คณะอนุกรรมการ LCT ประจำตำบลแม่ยวมน้อย เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน

06 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมรงณรงค์ต่อต้านยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ในเวลา 09:00 น. วันที่่ 27 เดือนมิถุนายน 2565 นำโดยนายวิจารณ์  ณรงค์รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน รวมถึงนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านหัวปอน ร่วมกันเดินรงณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด เป็นการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน รวมถึงมีการขอความร่วมมือผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ตามเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้านเกี่ยวกับยาเสพติด

27 มิถุนายน 2565

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

นำโดยนายจรูญ  กระแสเงินดี นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนวตำบลแม่ยวมน้อย ลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ยวมน้อยเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศาสตราจารณ์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) ซึ่งดำเนินการฉีดวัคซีนตามวันทีและหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 

- บ้านหัวปอน หมู่ที่ 1

- บ้านแม่ออ หมู่ที่ 2

- บ้านแม่หาด หมู่ที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

- บ้านหว่าโน และหย่อมบ้านห้วยตองจิ๋ง หมู่ที่ 3

- บ้านแม่แจ๊ะ และหย่อมบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 5

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 

- บ้านแม่โกปี่ หมู่ที่ 2

- บ้านห้วยมะบวบ หมู่ที่ 6

- บ้านหัวแม่ลาก๊ะเหนือ และบ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้ หมู่ที่ 8

 

22 มิถุนายน 2565

|< << 12 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 4  (53 รายการ)