ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
1,145
เดือนที่แล้ว
1,331
ปีนี้
3,846
ปีที่แล้ว
12,258
ทั้งหมด
29,005
ไอพี ของคุณ
34.239.152.207
1
วันท้องถิ่นไทยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ประจำปี พ.ศ. 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น วันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระบรมราชโองการยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่18 มีนาคม พ.ศ. 2448

20 มีนาคม 2566

ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่1 วันที่ 13 ก.พ 2566 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิก อ.บ.ต ของแต่ละหมู่บ้านมาประชุมกันครบถ้วน

13 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมสัญจรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

เมื่อวันที่9 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจร โดยมีนายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่นและตัวแทนข้าราชการของแต่ละตำบลในอำเภอขุนยวมมาประชุมการครบถ้วน

10 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมโครงการรวมใจเพื่อการศึกษาและสงเคราะห์ผู้ด้วยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ปี33,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

เนื่องด้วยวันที่17 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาทางวัดสามพรานได้จัดโครงการรวมใจเพื่อการศึกษาและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ปีที่33โดยได้ประสานงานผ่านทางหน่วยงานต่างๆและผู้นำของแต่ละท้องที่เพื่อเป็นตัวแทนรับมอบข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงผ้าห่มเครื่องกันหนาว เพื่อไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านแต่ละท้องที่อีกที

26 มกราคม 2566

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้มีการจัดงานวันเด็ก วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ให้กับเด็กๆในตำบลโดยมีคณะครูและสมาชิก อบต ได้พาเด็กๆของแต่ละหมู่บ้านมาร่วมในงาน ณ โรงเรียนบ้านหว่าโน

16 มกราคม 2566

กิจกรรมจุดบริการประชาชน อปพร. ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ได้จัดตั้งจุดตรวจ อปพร. ในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่29ธันวาคม2565จนถึง4มกราคม2566 เพื่อบริการประชาชนที่สัญจรไปมาอย่างปลอดภัย

05 มกราคม 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้มีการประชุมสภา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 

27 ธันวาคม 2565

ติดธงแดงจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยปีใหม่2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้วิเคราะห์และลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงที่อันตรายที่อาจเกิดอุบัติเหตุ โดยทำการติดธงแดงเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่2566

23 ธันวาคม 2565

กิจรรมมอบของพระราชทาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้ร่วมกับหน่วยงานอำเภอขุนยวมมอบของพระราชทาน 

22 ธันวาคม 2565

โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดอบายมุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดอบายมุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดอบายมุก เพื่อให้ความรู้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีการตรวจปัสสาวะของผู้บริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่ ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยทุกราย

08 ธันวาคม 2565

กิจกรรมในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ะันวาคม2565 พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยร่วมพัฒนาจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

08 ธันวาคม 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้จัดให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
คณะกรรมการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งให้ นายสันติ แสงอ่อนสกุล ได้รับการเลือกตั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยได้ขออนุมัติจากนายอำเภอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ 
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติ

07 ธันวาคม 2565

พิธีเปิดงานดอกบัวตองบานดอยแม่อูคอ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
09 พฤศจิกายน 2565

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

10 ตุลาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย,maeyuamnoi.go.th
05 ตุลาคม 2565

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (47 รายการ)