ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
1,328
เดือนที่แล้ว
1,546
ปีนี้
12,169
ปีที่แล้ว
12,258
ทั้งหมด
37,328
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ที่ 275/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย4 ส.ค. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย4 ส.ค. 2566
3คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ที่ 276/2566 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย4 ส.ค. 2566
4คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย12 เม.ย. 2565
5คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้รักษาในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย4 เม.ย. 2565
6คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย4 มี.ค. 2565
7ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)27 ม.ค. 2565
8คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนตำแหน่งนายช่างโยธา26 ม.ค. 2565
9คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน12 ม.ค. 2565
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางหว่าโนไปขุนยวม หมู่ที่ 3 จุดที่ 2 ถนนเส้นทางบ้านหว่าโน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยวมน้อย ไปบ้านขุนยวม หมู่ที่ 2 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย21 ธ.ค. 2564
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นท่างหว่าโนไปขุนยวม หมู่ที่ 3 จุดที่ 1 ถนนเส้นทางบ้านหว่าโน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยวมน้อย ไปขุนยวม หมู่ที่ 2 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉ16 ธ.ค. 2564
12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน18 พ.ย. 2564
13ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม (ข้าราชการหรือพนักงาน)และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256414 พ.ค. 2564
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา29 เม.ย. 2564
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)28 ม.ค. 2564
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 256423 พ.ย. 2563
17ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย 13 ก.ค. 2563
18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ประจำงบประมาณ 25621 ก.ค. 2563
19ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ประจำงบประมาณ 25631 ก.ค. 2563
20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน30 มิ.ย. 2563

1 2 3   >>  >|