ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
1,328
เดือนที่แล้ว
1,546
ปีนี้
12,169
ปีที่แล้ว
12,258
ทั้งหมด
37,328
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
ลำดับรายการวันที่
1สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร1 ก.พ. 2565
2คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์4 ม.ค. 2565
3คัมภีร์นักวิจัยมืออาชีพ1 ก.ค. 2564
4คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน2 มี.ค. 2564
5คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ26 มิ.ย. 2563
6คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน2 เม.ย. 2563
7คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน2 เม.ย. 2563
8คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (รายใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน2 เม.ย. 2563
9คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (รายเก่า) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน2 เม.ย. 2563
10คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน2 เม.ย. 2563
11คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การแจ้งขุดที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน2 เม.ย. 2563
12คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน2 เม.ย. 2563
13คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเด็กแรกเกิด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน2 เม.ย. 2563
14คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน2 เม.ย. 2563
15คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน2 เม.ย. 2563

1