ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
1,328
เดือนที่แล้ว
1,546
ปีนี้
12,169
ปีที่แล้ว
12,258
ทั้งหมด
37,328
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน30 เม.ย. 2564
2รายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน30 เม.ย. 2564
3รายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน30 เม.ย. 2564
4สรุปโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563 บ้านแม่แจ๊ะ30 เม.ย. 2564
5สรุปโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563 บ้านห้วยมะบวบ30 เม.ย. 2564
6สรุปโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563 บ้านแม่โกปี่30 เม.ย. 2564
7สรุปโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563 บ้านหว่าโน30 เม.ย. 2564
8สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขบ้านหัวปอนประจำปี 2563 30 เม.ย. 2564
9สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหัวปอน ประจำปี 2563 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯปี 256330 เม.ย. 2564
10สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหัวปอน ประจำปี 2563 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านหัวปอน ปี 256330 เม.ย. 2564
11สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขบ้านแม่ออ ประจำปี 2563 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านแม่ออ30 เม.ย. 2564
12สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขบ้านแม่ออ ประจำปี 2563 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯปี 256330 เม.ย. 2564
13สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขบ้านแม่ออ ประจำปี 2563 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านแม่ออ ปี 256330 เม.ย. 2564
14สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านแม่หาด ประจำปี 2563 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านแม่หาด30 เม.ย. 2564
15สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขบ้านแม่หาด ประจำปี 2563 โครงการโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี บ้านแม่หาด ปี 256330 เม.ย. 2564
16สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านแม่หาด ประจำปี 2563 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 256330 เม.ย. 2564
17สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหัวแม่ลาก๊ะ ประจำปี 2563 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์บ้านหัวแม่ลาก๊ะ 30 เม.ย. 2564
18สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหัวแม่ลาก๊ะ ประจำปี 2563 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 256330 เม.ย. 2564
19สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหัวแม่ลาก๊ะ ประจำปี 2563 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านหัวแม่ลาก๊ะ ปี 256330 เม.ย. 2564
20รายงานผลการดำเนินงานโครงการการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน29 เม.ย. 2564

1 2 3   >>  >|