ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
1,328
เดือนที่แล้ว
1,546
ปีนี้
12,169
ปีที่แล้ว
12,258
ทั้งหมด
37,328
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
ลำดับรายการวันที่
1สรุปการจัดซื้จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ256515 มิ.ย. 2566
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 256615 มิ.ย. 2566
3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม งบประมาณปี 256528 เม.ย. 2565
4สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 256428 เม.ย. 2564
5สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 256428 เม.ย. 2564
6สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 256428 เม.ย. 2564
7สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 256428 เม.ย. 2564
8สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 256428 เม.ย. 2564
9สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 256428 เม.ย. 2564
10สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 256323 เม.ย. 2564
11สรุปผลการดำเนินกาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 256323 เม.ย. 2564
12สรุปผลการดำเนินกาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 256323 เม.ย. 2564
13สรุปผลการดำเนินกาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 256323 เม.ย. 2564
14สรุปผลการดำเนินกาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 256323 เม.ย. 2564
15สรุปผลการดำเนินกาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 256323 เม.ย. 2564
16สรุปผลการดำเนินกาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 256323 เม.ย. 2564
17สรุปผลการดำเนินกาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 256323 เม.ย. 2564
18สรุปผลการดำเนินกาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 256323 เม.ย. 2564
19สรุปผลการดำเนินกาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 256323 เม.ย. 2564
20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 256323 เม.ย. 2564

1 2   >>  >|