ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
196
เดือนที่แล้ว
1,385
ปีนี้
6,868
ปีที่แล้ว
12,258
ทั้งหมด
32,027
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49
ลำดับรายการวันที่
41ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่30 ต.ค. 2562
42ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256330 ต.ค. 2562
43ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย16 ต.ค. 2562
44ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561–2565)28 มิ.ย. 2562
45ประกาศมาตรการป้องกันขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม24 มิ.ย. 2562
46ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน24 มิ.ย. 2562
47ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ24 มิ.ย. 2562
48ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ24 มิ.ย. 2562
49ประกาศมาตรการส่วเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง24 มิ.ย. 2562
50ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ24 มิ.ย. 2562
51ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ24 มิ.ย. 2562
52ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ24 มิ.ย. 2562
53ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25615 พ.ย. 2560
54คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน26 ก.ค. 2560
55ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย1 เม.ย. 2559

|< << 1 23