ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
196
เดือนที่แล้ว
1,385
ปีนี้
6,868
ปีที่แล้ว
12,258
ทั้งหมด
32,027
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49
ลำดับรายการวันที่
21ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ30 มิ.ย. 2563
22ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง มาตการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ30 มิ.ย. 2563
23ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ประกาศมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง24 มิ.ย. 2563
24ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน24 มิ.ย. 2563
25ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม24 มิ.ย. 2563
26ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ24 มิ.ย. 2563
27ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)15 มิ.ย. 2563
28ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.256329 พ.ค. 2563
29ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)26 พ.ค. 2563
30ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.แม่ยวมน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 พ.ค. 2563
31ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย15 เม.ย. 2563
32ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632 เม.ย. 2563
33ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย2 เม.ย. 2563
34คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง กรณีโอน(ย้าย)2 เม.ย. 2563
35คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 12 เม.ย. 2563
36คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622 เม.ย. 2563
37คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 12 เม.ย. 2563
38คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 12 เม.ย. 2563
39คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 12 เม.ย. 2563
40คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น2 เม.ย. 2563

|< << 12 3   >>  >|