ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
196
เดือนที่แล้ว
1,385
ปีนี้
6,868
ปีที่แล้ว
12,258
ทั้งหมด
32,027
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49
ลำดับรายการวันที่
21รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขไฟป่า29 เม.ย. 2564
22รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า29 เม.ย. 2564
23รายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน29 เม.ย. 2564
24รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน29 เม.ย. 2564
25สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านแม่ออ ประจำปี 2562 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีบ้านแม่ออ13 พ.ค. 2563
26สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขบ้านแม่หาด ประจำปี 2562 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านแม่หาด ปี 256213 พ.ค. 2563
27สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขบ้านหัวปอน ประจำปี 2562 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีบ้านหัวปอน13 พ.ค. 2563
28สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขบ้านแม่ออ ประจำปี 2562 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านแม่ออ ปี 256213 พ.ค. 2563
29สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหัวแม่ลาก๊ะ ประจำปี 2562 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านหัวแม่ลาก๊ะ ปี 256213 พ.ค. 2563
30สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหัวปอนประจำปี 2562 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านหัวปอน ปี 256213 พ.ค. 2563
31สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธรณสุขบ้านหัวแม่ลาก๊ะ ประจำปี 2562 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านหัวแม่ลาก๊ะ13 พ.ค. 2563
32สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านแม่ออ ประจำปี 2562 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านแม่ออ13 พ.ค. 2563
33สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหัวปอนประจำปี 2562 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านหัวปอน13 พ.ค. 2563
34สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านแม่หาดประจำปี 2562 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านแม่หาด13 พ.ค. 2563
35สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขบ้านหัวแม่ลาก๊ะ ประจำปี 2562 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีบ้านหัวแม่ลาก๊ะ13 พ.ค. 2563
36สรุปโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2562 บ้านแม่โกปี่ หมู่ที่ 2 ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน13 พ.ค. 2563
37สรุปโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2562 บ้านหว่าโน หมู่ที่ 3 ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน13 พ.ค. 2563
38สรุปโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2562 บ้านห้วยมะบวบ หมู่ที่ 7 ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน13 พ.ค. 2563
39สรุปโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2562 บ้านแม่แจ๊ะ หมู่ที่ 5 ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน13 พ.ค. 2563
40สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านแม่หาด ประจำปี 25628 พ.ค. 2563

|< << 12 3   >>  >|