ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
1,328
เดือนที่แล้ว
1,546
ปีนี้
12,169
ปีที่แล้ว
12,258
ทั้งหมด
37,328
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

ส่วนที่ 1

 

 1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ยวมน้อย ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านหัวปอน

หมู่ที่ 2 บ้านแม่โกปี่

หมู่ที่ 3 บ้านหว่าโน โดยมี บ้านตองจิ่ง เป็นบริวาร

หมู่ที่ 4 บ้านแม่ออ

หมู่ที่ 5 บ้านแม่แจ๊ะ โดยมี บ้านห้วยโป่ง เป็นบริวาร

หมู่ที่ 6 บ้านแม่หาด

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมะบวบ

หมู่ที่ 8 บ้านหัวแม่ลาก๊ะ โดยมี บ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้เป็นบริวาร

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยห่างจากอำเภอขุนยวม 20 กิโลเมตร จากเส้นทางถนนขุนยวม – แม่แจ่ม แยกกิโลเมตรที่ 19 และเนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยมีทั้งหมด 269.34 ตารางกิโลเมตร

 

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของตำบลแม่ยวมน้อย มีลักษณะเป็น เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนถึงร้อยละ 80 และมี 3 ดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)

 

 1.3. ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศตำบลแม่ยวมน้อย อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู มีภูมิอากาศเต็มไปด้วยด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ นาๆชนิด และอากาศเย็นตลอดทั้งปี

     

1.4  ลักษณะของดิน

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  

 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

- น้ำ  ลำน้ำ , ลำห้วย               จำนวน           4        สาย

ได้แก่ลำน้ำปอน , ล้ำน้ำแม่แจ๊ะ , ลำน้ำแม่โกปี่ , ลำน้ำหัวแม่ลาก๊ะ

- บึง , หนองอื่น           จำนวน           –        แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย                      จำนวน            8       แห่ง ได้แก่หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8

- บ่อน้ำตื้น                 จำนวน           22      แห่ง

- บ่อโยก                   จำนวน            2       แห่ง ได้แก่หมู่ที่ 1

- อ่างเก็บน้ำ               จำนวน            8       แห่ง ได้แก่หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8

- ทำนบดิน                 จำนวน            6       แห่ง ได้แก่หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7

 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลแม่ยวมน้อย ได้แก่ ป่าไม้ มีไม้นานาชนิด อาทิเช่น ไม้สัก , ไม้เต็ง , ไม้รัง ฯลฯ และเป็นป่าดิบชื้น

 

 1. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยห่างจากอำเภอขุนยวม 20 กิโลเมตร จากเส้นทางถนนขุนยวม – แม่แจ่ม แยกกิโลเมตรที่ 19 และเนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อยมีทั้งหมด 269.34 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อตำบลแม่ยวมน้อยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ                   ติดต่อ             ตำบลแม่อูคอ

ทิศใต้                       ติดต่อ             ตำบลเมืองปอน

ทิศตะวันออก               ติดต่อ             ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันตก                ติดต่อ             ตำบลขุนยวม

 

ในพื้นที่ตำบลแม่ยวมน้อย แบ่งเขตการปกครอง 8 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านหัวปอน

หมู่ที่ 2 บ้านแม่โกปี่

หมู่ที่ 3 บ้านหว่าโน โดยมี บ้านตองจิ่ง เป็นบริวาร

หมู่ที่ 4 บ้านแม่ออ

หมู่ที่ 5 บ้านแม่แจ๊ะ โดยมี บ้านห้วยโป่ง เป็นบริวาร

หมู่ที่ 6 บ้านแม่หาด

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมะบวบ

หมู่ที่ 8 บ้านหัวแม่ลาก๊ะ โดยมี บ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้เป็นบริวาร

 

2.2 เขตการเลือกตั้ง

ตำบลแม่ยวมน้อย ได้แบ่งเขตการเลือกตั้ง ดังนี้

2.2.1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ทั้งตำบล แบ่งเป็น 1 เขตเลือกตั้ง

ประกอบด้วย     หน่วยเลือกตั้งที่ 1  หมู่ที่ 1 บ้านหัวปอน  

หน่วยเลือกตั้งที่ 2  หมู่ที่ 2 บ้านแม่โกปี่

หน่วยเลือกตั้งที่ 3  หมู่ที่ 3 บ้านหว่าโน

หน่วยเลือกตั้งที่ 4  หมู่ที่ 4 บ้านแม่ออ

หน่วยเลือกตั้งที่ 5  หมู่ที่ 5 บ้านแม่แจ๊ะ

หน่วยเลือกตั้งที่ 6  หมู่ที่ 6 บ้านแม่หาด

หน่วยเลือกตั้งที่ 7  หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมะบวบ

หน่วยเลือกตั้งที่ 8   หมู่ที่ 8 บ้านหัวแม่ลาก๊ะ

 

2.2.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ออกเป็น 8 เขตการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1  หมู่ที่ 1 บ้านหัวปอน

เขตเลือกตั้งที่ 2  หมู่ที่ 2 บ้านแม่โกปี่

เขตเลือกตั้งที่ 3  หมู่ที่ 3 บ้านหว่าโน

เขตเลือกตั้งที่ 4  หมู่ที่ 4 บ้านแม่ออ

เขตเลือกตั้งที่ 5  หมู่ที่ 5 บ้านแม่แจ๊ะ

เขตเลือกตั้งที่ 6  หมู่ที่ 6 บ้านแม่หาด

เขตเลือกตั้งที่ 7  หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมะบวบ

เขตเลือกตั้งที่ 8  หมู่ที่ 8 บ้านหัวแม่ลาก๊ะ             

 

        

ประชาชนในเขตตำบลแม่ยวมน้อยส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตตำบลแม่ยวมน้อยยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานตำบล เสนอแนะในกิจกรรมของตำบลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนา ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ

 

 1. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนชุมชน

 8  ชุมชน

 

 

ชุมชนที่

ชื่อชุมชน

จำนวนครัวเรือน

หญิง

ชาย

1

1

 100 ครัวเรือน

173 คน

185 คน

2

2

 122 ครัวเรือน

201 คน

206 คน

3

3

 176 ครัวเรือน

249 คน

281 คน

4

4

 53 ครัวเรือน

113 คน

110 คน

5

5

 114 ครัวเรือน

197 คน

194 คน

6

6

 53 ครัวเรือน

87 คน

96 คน

7

7

 37 ครัวเรือน

85 คน

81 คน

8

8

 66 ครัวเรือน

138 คน

140 คน

 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

อบต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 

หญิง

ชาย

หมายเหตุ

จำนวนประชากรเยาวชน

 330 คน

 375 คน

อายุต่ำกว่า 18 ปี

จำนวนประชากร

 771 คน

 758 คน

อายุ 18-60 ปี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ

 146 คน

 133 คน

อายุมากกว่า 60 ปี

รวม

1,243 คน

1,293 คน

ทั้งสิ้น 2,536 คน

 

 1. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  8  แห่งได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวปอน , โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ , โรงเรียนบ้านหว่าโน , โรงเรียนบ้านแม่ออ,  โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ , โรงเรียนบ้านแม่หาด,บ้านห้วยมะบวบ,ห้องเรียนบ้านหัวแม่ลาก๊ะ

    - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน                6        แห่ง

    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                                          2        แห่ง

    - ศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวง                                          1        แห่ง

      ได้แก่ บ้านหัวแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 8

 

4.2 สาธารณสุข

จาการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคไข้เลือดออก มือ – ปาก – เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ การแก้ไขปัญหา คือ อบต.และหน่วยงานสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนก็ให้ความร่วมมือดี และส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี

     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / หมู่บ้าน        2        แห่ง

  ได้แก่ บ้านหัวปอน ,บ้านแม่แจ๊ะ

    - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

 

4.3 อาชญากรรม

ตำบลแม่ยวมน้อยไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่ทางอบตมีการจัดตั้งตำรวจบ้าน 8 แห่ง

 

4.4 ยาเสพติด

มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดเล็กน้อยแต่ได้รับการบำบัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลแม่ยวมน้อย

 

4.5 การสังคมสงเคราะห์

มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ยวมน้อย

                            

 1. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง

ถนนหลัก 3 สาย

 1. สายขุนยวม – แม่แจ่ม เป็นถนนลาดยางถึงปากทางเข้าบ้านหัวปอน 19 กม. แยกเข้าทางหลวงท้องถิ่น
 2. สายขุนยวม – แม่ลาน้อย แยกตรง กม. ที่ 1 เข้าบ้านหว่าโน ระยะทาง 12 กม.
 3. สายลำลองที่ประชาชนใช้เดินทางสัญจรไปมาเริ่มจาก

- บ้านหัวปอน – บ้านแม่หาด      ระยะทาง         3        กิโลเมตร

- บ้านแม่หาด – บ้านแม่ออ        ระยะทาง         3        กิโลเมตร

- บ้านแม่ออ – บ้านหว่าโน         ระยะทาง         5        กิโลเมตร

- บ้านหว่าโน – บ้านแม่แจ๊ะ       ระยะทาง         5        กิโลเมตร

- บ้านแม่แจ๊ะ – บ้านห้วยมะบวบ ระยะทาง         7        กิโลเมตร

- บ้านห้วยมะบวบ – บ้านแม่โกปี่ ระยะทาง         6        กิโลเมตร

- บ้านแม่โกปี่ – บ้านหัวแม่ลาก๊ะ   ระยะทาง         9        กิโลเมตร

 

5.2 การไฟฟ้า

พื้นที่ตำบลแม่ยวมน้อย มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทั้ง 8 หมู่บ้าน

                  

5.3 การประปา

พื้นที่ตำบลแม่ยวมน้อย มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน มีระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มากทุกหมู่บ้าน

 

5.4 โทรศัพท์

     สำนักงาน อบต.แม่ยวมน้อย 0-5204-9408,0-5204-9411 และส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เลื่อนที่ติดตัวเป็นส่วนใหญ่ แยกเป็นรายหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านเป็นผู้นำชุมชน บ้านหัวปอน096-9321926, บ้านแม่โกปี่  088-7177026 , บ้านหว่าโน 089-8382686 , บ้านแม่ออ , บ้านแม่แจ๊ะ086-1927989, บ้านแม่หาด 0-5361-9770 , บ้านห้วยมะบวบ0-5361-9344

 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขชั่วคราว          จำนวน           1        แห่ง

 

 1. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

ประชากรในเขตตำบลแม่ยวมน้อย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่

-  ทำนา                    -  ทำสวน

-  ทำไร่                    -  รับจ้าง

 

 6.2 การประมง

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆ เช่น

- เลี้ยงกบ                            - เลี้ยงปลา

 

6.3 การปศุสัตว์

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น

-  เลี้ยงโค                  - เลี้ยงกระบือ

- เลี้ยงไก่                   - เลี้ยงหมู

 

6.4 การบริการ

ร้านขายของชำ   31      แห่ง

โรงสีขนาดกลาง  9        แห่ง

โรงสีขนาดเล็ก   31       แห่ง

 

6.5 การท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดอยผา ม.1 บ้านหัวปอน , ดอยหมื่อก่าโด่ ม.8 บ้านหัวแม่ลาก๊ะ

 

6.6 อุตสาหกรรม

(ตำบลแม่ยวมน้อยไม่มีอุตสาหกรรม)

 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

- กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ                              - กลุ่มทอผ้า

- กลุ่มตีเหล็ก                                       - กลุ่มผู้สูงอายุ

- กลุ่มอพป.                                        - ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร

- กลุ่มปลูกพริก                                    - กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า

- กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                           - กลุ่มปั้นอิฐบล็อก

 

6.8 แรงงาน

อาสาสมัครประจำตำบลแม่ยวมน้อย 1 คน

 

 1. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

7.1 การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

-ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95

วัด       1        แห่ง   ได้แก่ บ้านหัวปอน หมู่ที่ 1

สำนักสงฆ์   7   แห่ง   ได้แก่ บ้านแม่โกปี่ , บ้านหว่าโน , บ้านแม่ออ ,บ้านแม่แจ๊ะ ,บ้านแม่หาด, บ้านห้วยมะบวบ,บ้านหัวแม่ลาก๊ะ

-ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์ ร้อยละ  ร้อยละ 5

สำนักคริสต์       5        แห่ง ได้แก่ บ้านหัวปอน , บ้านตองจิ่ง , บ้านแม่แจ๊ะ,บ้านหัวแม่ลาก๊ะและบ้านแม่โกปี่

 

7.2 ประเพณีและงานประจำปี

การจัดงานบุญ/งานประเพณีต่างๆ จะจัดกันตามความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมาทุกปีและตามจารีตประเพณี เช่น

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่                    ประมาณเดือน   มกราคม

- ประเพณีวันสงกรานต์                   ประมาณเดือน   เมษายน

- ประเพณีลอยกระทง                     ประมาณเดือน   พฤศจิกายน

- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา     ประมาณเดือน   กรกฏาคม ตุลาคม

- ประเพณีมัดมือประจำปี                  ประมาณเดือน   ตุลาคม  เมษายน

- ประเพณีคริสมาสต์                      ประมาณเดือน   ธันวาคม

 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตตำบลแม่ยวมน้อยได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทอผ้ากระเหรี่ยง  การตีมีด  การทำเครื่องจักสาน   

ภาษาถิ่น ส่วนมากมากร้อยละ 98 % พูดภาษากระเหรี่ยง

                  

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ประชาชนในเขตตำบลแม่ยวมน้อยได้จัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้ากระเหรี่ยงใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้างได้ แก่  ผ้าทอกระเหรี่ยง ไม่ว่าจะเป็นผ้าถุง ย่าม เสื้อ ผ้าพันคอ เป็นต้น  และพริกกระเหรียง

 

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ

8.1 น้ำ

ได้แก่  น้ำ  ลำน้ำ , ลำห้วย   จำนวน   4   สาย    ได้แก่ลำน้ำปอน , ล้ำน้ำแม่แจ๊ะ , ลำน้ำแม่โกปี่ , ลำน้ำหัวแม่ลาก๊ะ

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย                      จำนวน            8       แห่ง ได้แก่หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8

- บ่อน้ำตื้น                 จำนวน           22      แห่ง

- บ่อโยก                   จำนวน            2       แห่ง ได้แก่หมู่ที่ 1

- อ่างเก็บน้ำ               จำนวน            8       แห่ง ได้แก่หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8

- ทำนบดิน                 จำนวน            6       แห่ง ได้แก่หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7

 

8.2 ป่าไม้

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ได้แก่  ป่าไม้ มีไม้นานาชนิด อาทิเช่น ไม้สัก , ไม้เต็ง , ไม้รัง ฯลฯ

 

8.3 ภูเขา

ลักษณะภูเขาในพื้นที่ตำบลแม่ยวมน้อย ภูเขาสูง สลับซับซ้อน

 

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้นาๆพันธ์สามารถเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อช้ำเนินชีวิตของประชาชนตำบลแม่ยวมน้อย