ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย

ร้องเรียน ร้องทุกข์

E-Service

ปราบปรามทุจริต

ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบขอรับบริการทางอออนไลน์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/03/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
626
เดือนที่แล้ว
601
ปีนี้
3,088
ปีที่แล้ว
7,988
ทั้งหมด
15,989
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
E-Service
-:- รดน้ำดำหัวนายอำเภอ หัวหน้าท้องถิ่น และปลัดอาวุโสอำเภอขุนยวม  
-:- ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต 
-:- เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
-:- ประชาสัมพันธ์ห้ามเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด 
-:- ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 
-:-  การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.แม่ยวมน้อย 
-:- ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายฝายกั้นน้ำ หมู่ 3 บ้านห้วปอน 
-:- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.แม่ยวมน้อย ประจำปี 2563 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อบต.แม่ยวมน้อย ออกพื้นที่พ่นหมอกควัน ตำบลแม่ยวมน้อยก่อนเปิดภาคเรียน
อบต.แม่ยวมน้อยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต
การตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลแม่ยวมน้อย ประจำปี 2565
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565


ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)ดอยหมื่อก่าโด่
ดอยผา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    กรมบัญชีกลาง   รัฐบาลไทย